Chuyên Viên Quản Trị Doanh Nghiệp

T&T Group (Mới)

Lượt xem: 104

Địa điểm: Hà Nội

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán Hoạch định/ Dự án

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Đang tải ...

Mô tả công việc

• Chủ trì xây dựng, thẩm định bộ kế hoạch kinh doanh và các kế hoạch hoạt động như Marketing, bán hàng, nhân sự, đầu tư, sửa chữa bảo dưỡng, kế hoạch dòng tiền,… của các CTTV, dự án thuộc lĩnh vực Thương mại.
• Quản lý, đôn đốc, giám sát quá trình, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động của CTTV.
• Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn tài sản và củng cố pháp lý tài sản (bất động sản, các khoản đầu tư, cổ phần, cổ phiếu, máy móc thiết bị, nhà xưởng, tiền mặt, công cụ dụng cụ, các nguồn lực khác…) và phát triển vốn, thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển của các CTTV .
• Chủ đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả của sản xuất kinh doanh, tài chính, tài sản của doanh nghiệp .
• Thẩm định các đề xuất, các phương án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, các nhu cầu cấp vốn theo kế hoạch phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CTTV, dự án.
• Phối hợp các đơn chuyên môn để quản lý hoạt động đào tạo bộ máy nhân sự tại CTTV và quy trình sản xuất, công nghệ.
• Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình và biểu mẫu hướng dẫn thực hiện, phục vụ cho công tác quản lý ngành đối với CTTV và công tác phối hợp với các phòng, ban thuộc .
• Hướng dẫn, đào tạo, đôn đốc, quản lý giám sát các CTTV trong công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch, đánh giá và báo cáo hiệu quả công việc tuần/tháng/quý/năm, trung hạn và dài hạn.
• Chủ trì giám sát Người đại diện của T&T tại các CTTV thực hiện những nhiệm vụ theo quy định của Tập đoàn về quản lý, sử dụng vốn Tập đoàn đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
• Chủ trì, phối hợp đơn đánh giá công tác lập mục tiêu kế hoạch hành động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của Người đại diện phần vốn T&T tại các CTTV.
• Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất các phương án tổ chức lại, chuyển đổi chủ sở hữu, giải thể hoặc yêu cầu phá sản doanh nghiệp do Tập đoàn thành lập.
• Phối hợp đơn đề xuất các phương án quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người đại diện phần vốn của T&T tại CTTV.
• Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Yêu cầu công việc

• Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh,…
• Có 5 năm kinh nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn ở vị trí Quản trị tài chính, Kinh doanh, Marketing
• Ưu tiên người đã từng làm việc ở vị trí thuộc cấp quản lý nhóm/phòng về quản lý và xây dựng đội ngũ bán hàng, kênh phân phối, hệ thống marketing, kế hoạch sản xuất, kế hoạch kinh doanh ...
• Am hiểu lĩnh vực quản trị doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp
• Am hiểu chuyên sâu quy định hệ thống pháp luật trong kinh doanh trong thương mại và sản xuất hàng tiêu dùng.
• Có kiến thức về các sản phẩm và/hoặc mô hình kinh doanh, đặc điểm quản lý của lĩnh vực Thương mại, Sản xuất hàng tiêu dùng là lợi thế.
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phối hợp hiệu quả
• Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc,
• Kỹ năng giải quyết vấn đề
• Kỹ năng phân tích và lập báo cáo

Quyền lợi công việc

Lương tháng thứ 13
Bảo hiểm sức khỏe
Môi trường chuyên nghiệp
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tòa nhà Artexport - Số 2A Phạm Sư Mạnh - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...