Vị trí: Nhân viên

Mức lương: $1000 - 1500

Đang tải ...

Mô tả công việc

I. Job Description
- Administrator of Digital Banking systems including eBanking (Mobile Banking, Internet Banking, eKYC, SMS Banking, Payment systems) and Card systems ATM/POS (VISA, MasterCard, CSS) to ensure that the system working smoothly.
- Analyse, build, propose product development plans, improve/enhance features and utilities of Digital Banking channels.
- Propose improvements to user interface and user experience (UI/UX) for Digital Banking channels.
- Prepare business requirement document (BRD) for features and products of Digital Banking products, participate in testing, deployment for upgrading its feature/products.
- Coordinate with other Partners and Fintech companies to develop new Digital Banking channels.
- Other related tasks are assigned according to work needs.
-----------------------------------------------------------

- Quản trị, vận hành hệ thống Ngân hàng số: eBanking (Mobile Banking, Internet Banking, eKYC, SMS Banking, hệ thống thanh toán) và hệ thống thẻ ATM/POS (Onus, VISA, MasterCard, CSS) đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt.
- Nghiên cứu, phân tích, xây dựng, đề xuất kế hoạch phát triển, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ kênh Ngân hàng số.
- Đề xuất cải tiến giao dịch, trải nghiệm người dùng cho các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số
- Tham gia xây dựng, ban hành/cập nhật Tài liệu yêu cầu người sử dụng (URD)/Nội dung bảo trì phần mềm, tổ chức kiểm thử, nghiệm thu, triển khai và nâng cấp sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số.
- Phối hợp với các đơn vị phát triển, công ty Fintech, đối tác để phát triển các kênh Ngân hàng số mới.
- Thực hiện các công việc khác được phân công.

Yêu cầu công việc

- Graduated Bachelor degree major of IT, Computer Science, Management Information System - Institute of Banking and Finance.
- Have skills in researching, analyzing, synthesizing, evaluating, implementing and program projects.
- Proficient in Office skills (Word, Excel, PowerPoint, Project).
- Have skills to work independently and in teams, have good presentation and communication skills in foreign languages (English): TOEIC 600 (or equivalent) or higher.

* Priority:
- At least 01- 02 years of experience in digital banking product implementation. Master the content and process of deploying products and services on the system.
- Having basic knowledge of banking products and services (Deposit, Credit, Domestic & International funds transfer, Bill Payment, Card services) to research and apply in the Digital Banking platform.
- Priority for male and have IT knowledge: Programming; Database; administrator and operation of digital banking application systems.

* Location at work: Phnom Penh - Cambodia
* Benefits:
- Negotiation wage from 1,000$ ÷ 1,500$/month.
- Bonus according BIDC’s regulation and result of business.
- House, accommodation and transportation.
------------------------------------------------------
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính của các Trường Đại học trong nước (Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Bưu chính Viễn thông Việt Nam; FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội...); Hệ thống thông tin Quản lý - Học viện Ngân hàng hoặc NH-TC
- Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá, triển khai lâp trình các dự án, chương trình.
- Kỹ năng Office (Word, Excel, PowerPoint, Project) thành thạo.
- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có kĩ năng thuyết trình và giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ (Tiếng Anh): TOEIC 600 (hoặc tương đương) trở lên.

* Ưu tiên:
+ Có 01 - 02 năm kinh nghiệm triển khai sản phẩm ngân hàng số. Nắm vững nội dung và quy trình triển khai các sản phẩm dịch vụ trên hệ thống.
+ Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng (tiền gửi, tín dụng, chuyển tiền trong nước & quốc tế, thanh toán hóa đơn, Thẻ) để nghiên cứu áp dụng triển khai nền tảng Ngân hàng số.
+ Cán bộ Nam; cán bộ có kiến thức CNTT, lập trình, Quản trị cơ sở dữ liệu; Quản trị, vận hành hệ thống ứng dụng ngân hàng số.

* Địa điểm làm việc: Thủ đô Phnom Penh - Cambodia
* Chế độ đãi ngộ:
- Lương thỏa thuận, thu nhập từ 1,000 ÷ 1,500 USD/tháng.
- Thưởng bổ sung thu nhập theo quy định của BIDC và kết quả kinh doanh
- Được bố trí nhà ở và phương tiện đi lại.

Quyền lợi công việc

Negotiation wage from 1,000$ ÷ 1,500$/month.
Đang tải ...

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Bất kỳ

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng nhân sự

Địa chỉ: Số 10A Hai Bà Trưng - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...